Tjänster

Nedan finner ni vilka tjänster vi erbjuder. Klicka på namnet för att få mer information.

Fastighetsskötsel – Inre och yttre. Detta betyder allt som man kan göra inne respektive ute på en fastighet. Och då menar vi verkligen allt.

Systematiskt brandskyddsarbete – Vi går igenom er situation, upprättar kontrollistor, dokumenterar åtgärderna och organiserar ert kommande och löpande arbete.

Fastighetstekniker – Installation, reparationer, renovering av el vvs ventilation mm. Av utbildad och certifierad personal.

Ekonomisk förvaltning – Vi hjälper till med löpande bokföring och samtliga andra administrativa tjänster för BRF.