Fastighetstekniker

Våra fastighetstekniker kan sköta era tekniska installationer. Det betyder att vi sköter driftsövervakning, allmän skötsel som till exempel filterbyten i ventilationsaggregat samt avläsningar av era tekniska installationer. Våra fastighetstekniker kan även göra enklare reparationer inom bygg, vvs samt el. Vi utför även skötsel av automatiskt brandlarm vilket innebär månadsprov, kvartalsprov av brandlarmsanläggningar. Vi utför även månadsprov och kvartalsprov av sprinkleranläggningar.