Fastighetsskötsel

Inre

AB Lawe’s fastighetsservice utför inre skötsel efter överenskommelse och önskemål. Vi utför till exempel trappstädning, fönsterputsning, avfläckning, förrådsstädning och storstädning.

Vi kan även städa ert garage. I garagestädning ingår våtskurning med maskin, dammsugning av rör, belysningsarmaturer samt allmän övrig rengöring.

Yttre

AB Lawe’s fastighetsservice ser till fastighetens yttre. Vår ambition är att alla fastigheter ska ge ett välvårdat intryck. Vi utför allmän tillsyn, skräpplockning och tömmer papperskorgar. Vi sopar hårdgjorda ytor. Vi rensar stuprör, hängrännor och brunnsgaller.

Trädgård

AB  Lawe’s fastighetsservice tar hand om er trädgård. Vi klipper gräs. Vi klipper häckar, beskär träd och buskar. Vi rensar rabatter, gödslar, räfsar löv mm. Vi utför vår- och höststädning.

Vi kan även sätta vår- och sommarblommor i planteringsytor eller krukor, sköta bevattning mm. Allt enligt överenskommelse.

Snöröjning

AB Lawe’s fastighetsservice sköter snöröjning och halkbekämpning. Vi röjer snö och halkbekämpar parkeringar, infartsvägar, trottoarer, gångstigar och entréer. Vi har snöjour från 15 november till 15 mars. Vi kan även röja snö från tak och hacka bort istappar om behovet uppstår.