Kvalitetspolicy

  • Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid.
  • Vi skall vara tydliga i vår kommunikation med våra kunder och leverantörer.
  • Kvalitetsarbetet är en prioriterad uppgift och vi skall ständigt förbättra våra processer och produkter i syfte att öka kundtillfredsställelsen.
  • Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring i form av egenkontroller samt en kvalitetsmedveten och välutbildad personal och en god arbetsmiljö.

Jonas Persson
VD AB Lawes